Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

SZCZEGÓŁY UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

2015-12-14

Barlinek dnia 22.12.2015 r.

Nasz znak: SP-1/WS071/……../2015 r.

Sprawa: unieważnienie postępowania.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) - zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia „Świadczenie usług ochrony obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku, ul. Jeziorna 12, 74-320 Barlinek, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie

wynosi: 29.376 zł.